Podział majątku

Kancelaria z sukcesami prowadzi liczne sprawy o podział majątku wspólnego szeregu Klientów. W tym zakresie bazujemy również na naszym doświadczeniu związanym z obsługą prawną transakcji nieruchomościowych oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Nierzadko bowiem podstawowym składnikiem majątku dorobkowego byłych małżonków pozostają liczne nieruchomości bądź udziały/akcje w spółkach prawa handlowego.

Przy prowadzeniu spraw o podział majątku wspólnego kierujemy się szczególną skrupulatnością w ustalaniu składników majątkowych podlegających podziałowi. Analizujemy nie tylko stan faktyczny z okresu małżeństwa stron, ale również przed i po jego rozwiązaniu. Sprawdzamy, czy strony regulowały swoje stosunki majątkowe za pośrednictwem umów majątkowych małżeńskich. Ustalamy z naszymi Mocodawcami indywidualnie dobrany sposób podziału zgromadzonego majątku, warunkowany ich stanem faktycznym oraz prawnym i ewentualną sytuacją procesową.

Zapewniamy pełną obsługę prawną nie tylko umownych podziałów majątku byłych małżonków, ale również kompleksową obsługę postępowań sądowych w tych sprawach obejmującą m.in. sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych, reprezentację w negocjacjach, reprezentację przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym itp. W swoich działaniach zawsze dążymy do optymalizacji interesu prawnego naszych Klientów.

adw. Maciej Konenc

kancelaria adwokacka PoznańPorażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania " - Richard Exely

Kontakt

Sprawdź gdzie się znajdujemy i skontaktuj się z nami

Kancelaria adwokacka Poznań

ul. Bóżnicza 1/101
61-751, Poznań
tel. 885 055 555

Filia Szamotuły

Pl. Henryka Sienkiewicza 11
64-500, Szamotuły
tel. 885 055 555

Kancelaria adwokacka Szamotuły

Pl. Henryka Sienkiewicza 11
64-500, Szamotuły
tel. (61) 29 22 028; 519 359 759

Zadzwoń do nas

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności
Copyright © 2018 Konenc.pl - Kancelaria Adwokacka Poznań, Szamotuły, Wronki, Międzychód.